coach

Counselling

Een counsellor biedt Counselling. Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counsellor ondersteunt en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven.  Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Een counsellor biedt ook hulp bij het vormen van een sterk zelfbeeld, zelfvertrouwen en identiteit.

Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de counsellor optimaal ondersteund om (weer) zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Wil je weten of wij iets voor jou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op om dat te overleggen.

“Je bent waardevol omdat je bestaat. Niet om wat je doet of wat je hebt gedaan, maar gewoon om wie je bent.”

Counselling in een bedrijf

Counselling binnen een bedrijf is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeid gerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingstraject.

Situaties

  • Stress, overspannenheid en burn-out;
  • Verzuimpreventie en re-integratie;
  • Motivatieproblemen;
  • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden;
  • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen;
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie;
  • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk.