Peridoto Rob Smit

Mijn naam is Rob Smit. Ik ben getrouwd, heb twee zonen en vier kleinkinderen. Mijn vrije tijd breng ik onder andere graag door op onze boot. Hiermee vaar ik regelmatig op de Waddenzee.

Ik ben 15 jaar werkzaam geweest als consultant en adviseur in de automatisering. Het mooiste in dit werk vond ik de momenten waarop ik mensgericht bezig was. Dit wilde ik graag verder uitdiepen en dat gecombineerd met mijn affiniteit voor jongeren heb ik ervoor gekozen om hulpverlener te worden.

Ik ben opleidingen gaan volgen tot jongerenwerker en counsellor. Na het afronden hiervan ben ik negen jaar werkzaam geweest als jongerenwerker. Als hulpverlener heb ik  mij in de volgende hulpverleningsgebieden gespecialiseerd:

ADD/ADHD | Identiteit | Keuzes maken | Zelfbeeld | Rouwverwerking | Burn-out | Loopbaan- en studiekeuze

Ook heb ik een aantal workshops ontworpen en gegeven rondom deze onderwerpen. In 2006 heb ik Peridoto opgericht. Als registercounsellor ben ik lid van de beroepsvereniging voor counsellors (ABVC) waardoor ik verplicht ben mijn vak te onderhouden door jaarlijkse bijscholing, intervisie en supervisie. Dit maakt ook dat er toezicht is hoe ik mijn werk doe en in geval van problemen tucht uitgeoefend kan worden.

“Je kunt terecht met vraagstukken en uitdaging op het gebied
van 
werk, opvoeding, identiteit, stress en het maken van keuzes”

Peridoto_inspiratie-2

Christelijk

Mijn inspiratie en kracht haal ik uit mijn geloof en de Bijbel. Zonder Hem zou ik dit werk niet kunnen doen, Hij is betrokken op/bij mij en mijn werk. God heeft mij talenten gegeven waar ik Hem dankbaar voor ben.

Mijn talenten wil ik inzetten om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk en deze maatschappij. Tijdens gesprekken zet ik methodes in die zich bewezen hebben en die vanuit christelijk perspectief verantwoord zijn. Geloof mag en kan een plaats hebben in de hulpverlening die ik bied.

Peridoto_jongere

Jongeren

Binnen de hulpverlening ben ik begonnen als jongerenwerker, bij deze doelgroep ligt mijn hart. Het raakt me als ik jongeren spreek die moeilijkheden ervaren of vastlopen. Ik ben geïnteresseerd in hun leefwereld en goed in staat om me in te leven.

Een jongere leert snel, is flexibel en veerkrachtig. Gesprekken die ik met jongeren (minimaal 16 jaar) voer zijn vertrouwelijk. Alleen met toestemming zal ik informatie delen en/of bespreken met ouder(s)/verzorger(s).

Peridoto_volwassene

Volwassenen

Elke levensfase brengt eigen vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Dit kan zijn op het gebied van werk, opvoeding van kinderen, identiteit, stress, het maken van keuzes of anders.

Graag ondersteun ik bij de zoektocht naar een passende oplossing en handvaten om deze vraagstukken en uitdagingen het hoofd te bieden.

“Symbolisch ben jij de edelsteen. Door allerlei redenen kan de buitenkant ruw zijn…”

Over Peridoto

Peridoto_steenPeridoto is een edelsteen. Als deze wordt gevonden is de steen ruw en vuil. Dan is de binnenkant nog niet zichtbaar, maar de steen heeft iets prachtigs in zich! Het bewerken van de steen laat de schoonheid naar bovenkomen.

Symbolisch ben jij de edelsteen. Door allerlei redenen kan de buitenkant ruw zijn. Bij Peridoto willen wij je helpen inzicht te krijgen om jezelf verder te ontwikkelen en samen gaan we op zoek naar passende oplossingen voor de lange termijn. Daardoor leer jij sterker, pro-actiever en zelfstandiger in het leven te staan.

Dit kan zijn op het gebied van werk en/of studie maar ook op (inter)persoonlijk vlak. Soms gaat het over grote dingen, maar het kan ook over kleine dingen gaan. De overeenkomst van alle situaties is dat jij niet ziek bent en wij geen arts zijn. Samen gaan wij op zoek inzichten en uitkomsten, met de nadruk op samen…

Samenwerkingen

Om continuïteit te waarborgen, je te kunnen doorverwijzen in situaties die mijn expertise te boven gaan en te kunnen overleggen met collegae werken wij samen met: