Praktisch

Aanmelding | Tarief | Registercounsellor ABvC®|

Vergoeding

Hulpverlening proces

Aanmelding

Maak via deze website  een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos.

Intakegesprek

Na dit kennismakingsgesprek krijg je toegang tot  je eigen cliëntenportaal. Op het portaal staat ter voorbereiding op het intakegesprek het aanmeldingsformulier voor je klaar. Dit intakegesprek is een betaald hulpverleningsgesprek, waarin we onderzoeken of en welke hulpverlening passend is. Na twee gesprekken ontvang je een hulpverleningsplan.

Hulpverleningsovereenkomst

In de hulpverleningsovereenkomst staat een inschatting van het aantal gesprekken, je hulpvraag en het verwachte verloop van de hulpverlening. Je weet dus wat je kan en mag verwachten.

Evaluatie

We zullen continue monitoren of we nog op de goede weg zijn door te reflecteren na afloop van een gesprek. Na ongeveer tien gesprekken en na afronding houden we een tussenevaluatie met behulp van een formulier.

Tarieven

Tarieven

De kosten voor counselling:

 • Persoonlijke begeleiding € 75,- per uur
 • Online begeleiding € 25,- per 20 minuten
 • Reiskosten € 0,35 per kilometer

De kosten voor studie/loopbaancounselling (particulier):

 • (Studiekeuze) assessment €550,-
 • Persoonlijke begeleiding € 75,- per uur
 • Online begeleiding € 25,- per 20 minuten
 • Reiskosten € 0,35 per kilometer

De kosten voor loopbaancounselling (zakelijk):

 • Traject loopbaancounselling  € 610 ,-  (5 gesprekken)
 • Persoonlijke begeleiding € 125,- per uur
 • Online begeleiding € 45,- per 20 minuten
 • Reiskosten €0,35 per kilometer

Wet en regelgevingen

Algemene Voorwaarden

Ik gebruik de Algemene Voorwaarden die beroepsvereniging ABvC heeft opgesteld voor Registercounsellor ABvC®   Meer hierover lees je in mijn Algemene Voorwaarden.

Privacy en geheimhouding

Vanuit de beroepsethiek heb ik een geheimhoudingsplicht. Inzage van jouw gegevens en informatie verstrekken aan derden mag ik alleen met jouw toestemming en medeweten.  Meer hierover vind je in de privacy verklaring.

Het cliëntendossier en cliëntenportaal

In het cliëntendossier omschrijf ik kort wat is besproken tijdens de hulpverleningsgesprekken en welke afspraken wij hebben gemaakt. Documenten en e-mail bewaar ik op een locatie die aan alle wettelijke eisen voldoet. Als cliënt heb je via het cliëntenportaal altijd toegang tot je eigen gegevens.

Vergoedingen

Vergoedingen

Counselling

De basisverzekering dekt geen kosten voor counselling. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden counselling geheel of gedeeltelijjk. Informeer bij je zorgverzekering of raadpleeg het vergoedingenoverzicht.

Heb je niet de financiële middelen, neem dan toch contact met mij op. Samen onderzoeken we wat mogelijk is.

Loopbaancounselling

Loopbaan- en studiebegeleiding wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Overleg eventueel met je werkgever of er een budget beschikbaar is voor persoonlijke ontwikkeling.

Vertrek je bij je werkgever en heb je recht op een transitievergoeding? Een deel van de transitievergoeding kan je inzetten voor loopbaanbegeleiding. Over dat deel betaal je dan geen belasting.

Registratienummers

Registercounsellor ABvC®

Registratienummers

 • Kamer van Koophandel nummer: 32150670
 • BTW-ID nummer: NL001260897B30
 • Vanwege frauderisico kan je overige registratienummers zoals AGB en lidmaatschapsnummers bij mij aanvragen.

Klachten

Klachtenprocedure

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke Registercounsellor ABvC® verplicht een klachtenregeling te treffen. Natuurlijk hoop ik eventuele klachten naar tevredenheid op te lossen. Lukt dat niet, dan kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging ABvC. Kom je er ook met de beroepsvereniging niet uit, dan is het mogelijk contact op te nemen met de geschillencommissie, de SCAG.

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld

Als Registercounsellor ABvC® hanteer ik de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beroepsgroepen en keurmerken

Chat openen
Neem contact op via WhatsApp
Hallo, hoe kan ik je helpen?