Veel gestelde vragen en antwoorden

  • HULPVERLENING
  • ADD en volwassen
  • LOOPBAANBEGELEIDING
  • CHRISTELIJK

Bij Peridoto kan je terecht voor psychosociale klachten, uitdagingen bij werk of studie en volwassen met ADD. Ik heb mij gespecialiseerd, en veel mensen geholpen beter en sterker om te gaan met:

• Stress
• Spanning
• Burn-out
• Zelfbeeld
• Zelfvertrouwen
• Angst
• Nare ervaringen
• Identiteit, wie ben ik en wat wil ik

Mij onderscheiden en het bieden van kwaliteit vind ik belangrijk. Dit doe ik door ik door het leveren van kwalitatieve goede hulpverlening en te voldoen aan de wettelijke eisen en eisen van verzekering. Verder richt ik mij op de eisen die de beroepsvereniging ABVC aan ons stelt. U heeft toegang tot een tucht- en geschillencommissie. Ik volg nascholing intervisie en supervisie. Ik word erkend door de ziektekostenverzekering en voldoe aan de steeds wijzigende eisen van wet en regelgevers. Zo is er is een cliënten portaal beschikbaar waar je jouw dossier in kunt kijken.

Counsellor en coach zijn vrije beroepen. Iedereen kan zich coach of counsellor noemen. Bij de beroepsvereniging voor counsellors, ABVC, aangesloten counsellors voldoen aan de zware eisen die de beroepsvereniging stelt en hebben als enige het recht zich Registercounsellor ABvC® te noemen.

Ik maak gebruik van diverse methoden en zet die methode in die het beste bij jou als uniek persoon en je hulpvraag aansluit. Ik ben opgeleid in:
• Cognitieve gedragstherapie
• Cliënt gerichte psychotherapie
• Integratieve psychotherapie
• Voice dialogue
• ACT (Acceptance and Commitment Therapie)
• Positieve psychologie
• RET  (Rationeel Emotieve Therapie)

Het hulpverleningstraject begint met kennismaking en afstemmen of jouw hulpvraag past bij mijn competenties en ervaring.

Tijdens het hulpverleningstraject hebben we contact via 1 op 1 gesprekken, dit kan bij mij in de praktijk zijn maar ook via videobellen of telefonisch.
Een normaal hulpverleningsgesprek duurt 1 uur en met 6 tot 10 gesprekken zijn we meestal zover dat je zelf verder kunt zonder hulp. Na drie gesprekken houden we een evaluatie om te kijken of we op de goede weg zijn. Daarnaast werken wij met reflectie per email. Naast de gesprekken kan er een zelfhulpprogramma ingezet worden.

vanwege de volgende eigenschappen:
• christelijke hulpverlening
• hoge kwaliteit
• jij als cliënt staat centraal
• persoonlijke benadering
• geen standaard formules
• voldoe aan wet en regelgeving
• vergoeding door aanvullende verzekering
• korte trajecten

Met ADD en volwassenen heb ik veel ervaring. Vaak kom je erachter dat je misschien ADD hebt omdat je kinderen deze diagnose hebben en dat kan verwarring geven. Ik zie ADD niet als een handicap maar help je inzicht te krijgen en m.n. te kijken  naar de positieve kwaliteiten die iemand met ADD heeft. Indien gewenst betrekken we de andere gezinsleden in jouw traject zodat je samen met je partner sterker in het leven komt te staan.

Een officiële diagnose stel ik niet maar kan jou wel helpen te analyseren of er sprake kan zijn van ADD. Voor een officiële diagnose moet je naar een psychiater, wanneer je dat wil kan ik je helpen om daar mee in contact te komen.

Dit doe ik niet, ook hiervoor moet je bij een psychiater zijn en kunnen wij je helpen daar mee in contact te komen.

ADD is een complex syndroom en omvat beperkingen op het gebied van: het richten van de aandacht, organisatie, motivatie, reguleren van emoties, geheugen en andere functies van het besturingssysteem van de hersenen

Cognitieve functies worden ook wel ‘kennende functies’ genoemd. Hiermee bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie en je in staat stellen tot leren, intelligent gedrag. Bijvoorbeeld aandacht en concentratie, oriëntatie, waarnemen, denken, inprenten, herinneren, plannen maken, problemen oplossen, handelen, vaardigheden, het nemen van initiatieven en inzicht in de eigen situatie. Een cognitieve stoornis is een stoornis in een of meer cognitieve functies. Dit kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen.

Een cognitieve stoornis kan tijdelijk of blijvend zijn. Tijdelijke cognitieve stoornissen komen bijvoorbeeld voor bij psychische problemen zoals depressie. Ook kunnen ze een lichamelijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld een ontregelde stofwisseling of een blaas- of longontsteking. Vooral oudere mensen zijn hier gevoelig voor. Voorbeelden van blijvende stoornissen zijn de diverse vormen van dementie, de ziekte van Korsakov en de gevolgen van ander niet aangeboren hersenletsel.

We hebben mensen geholpen bij diverse vragen rond loopbaan en studie. Hieronder noemen wij een korte opsomming:
• Onderzoeken welke studie en/of baan past bij mij?
• Vastlopen in de huidige situatie
• Ander werk/baan zoeken
• Beter omgaan met stress
• Time management
• Sterker in het leven te komen staan
• Carrièreplanning

De meeste loopbaan- en studietrajecten zijn een afgebakend geheel. Je koopt een assessment en hulp om dit te analyseren. Je kunt daarmee zelf een loopbaan profiel opmaken, ik help je daarbij. Door de gedeelde inspanning, mijn expertise en jij zelf die het rapport opmaakt zijn we efficiënter en goedkoper dan de meeste goede loopbaan- of studietrajecten in Nederland. Na dit traject heb je voldoende informatie om een goede C.V.  te schrijven en een netwerk- en sollicitatiegesprek te voeren. Je weet ook welke banen of nevenfuncties bij jou passen en zeker zo belangrijk, welke niet bij jou passen.

Als instrument maak ik gebruik van een loopbaan of studie assessment van Career Direct. Dit is een geweldig instrument dat jou veel inzicht geeft in wie je bent, wat je kunt en vooral wat je niet bent en niet kunt.

Dat je hulpverlener zelf overtuigd christen is en dat geloof en Bijbelse waarden centraal staan in de methoden en visie op hulpverlenen.

Dat komt vaker voor. Niet iedereen vindt dat prettig. Jij maakt uit hoe jouw geloof onderdeel van de hulpverlening uitmaakt.
In elk geval is de hulpverlener bekend met het christelijk geloof en laat zich inspireren door de Bijbel.

Zoals in het punt hierboven besproken maak jij uit welke rol het geloof mag hebben in het hulpverleningstraject. Er zijn mensen die gebed vooraf of achteraf belangrijk vinden. Bepaalde bijbel gedeelte kunnen als inspiratie gebruikt worden. In elk geval is je hulpverlener een overtuigd christen en de methoden die hij inzet conform een christelijke levensvisie.

Chat openen
Neem contact op via WhatsApp
Hallo, hoe kan ik je helpen?